Sabtu, 12 Januari 2013

TEKNIK KAUNSELING DAN TERAPI ALDERIAN

Terapi dan Kaunseling Adlerian menekankan kepada 4 objektif utama yang melibatkan 4 fasa proses terapi (Dreikurs, 1967). Fasa-fasa ini adalah seperti berikut :

1. Mengukuhkan hubungan terapi yang lebih baik (mewujudkan perhubungan melalui empati di antara kaunselor dengan klien)

2. Meneroka (menjelajah) kepada dinamik psikologikal klien (penilaian)

3. Menggalakkan pembinaan pemahaman kendiri, self-understanding (melihat kepada tujuan)

4. Membantu klien membuat pilihan (reorientation and reeductaion)
 
 
 
Fasa Pertama : Mengukuhkan Hubungan
Adlerian membuat kaedah pendekatan bersama klien dan hubungan ini melibatkan kasih sayang, keterlibatan dan persahabatan. Proses terapi akan berhasil sekiranya hubungan Kaunselor dan Klien rapat serta dapat memahami matlamat antara Kaunselor dan Klien. Proses Kaunseling yang efektif hendaklah mendepani isu peribadi yang dilihat oleh klien sebagai penting dan bersedia untuk menjelajah dan berubah.

       
Terapis Adlerian melihat kepada hubungan “person to person” bersama klien dan tidak menekankan kepada “masalah”. Fokus utama pada awalnya hendaklah menjurus kepada klien dan bukanlah masalah yang dihadapi. Satu kaedah untuk membina hubungan yang efektif bagi Kaunselor adalah membantu klien sedar akan kekuatan dan aset kendiri dan tidak akan terus-terusan berhadapan dengan défisit dan liabititi klien. Semasa fasa initial ini, hubungan yang positif dibentuk melalui kemahiran mendengar, memberi tindak balas, menunjukkan rasa hormat kepada kapasiti klien dalam memahami tujuan serta mencari perubahan. Selain daripada pengharapan dan sikap ambil berat.


Adlerians memberi penekanan kepada pengalaman yang subjektif klien berbanding teknik yang akan digunakan. Kaunselor akan menggunakan kaedah dan teknik bersesuaian dengan kehendak serta keperluan klien. Semasa Kaunseling fasa initial ini, teknik utama adalah melayan dan mendengar dengan empati, diikuti dengan pengalaman subjektif klien secara dekat yang boleh, kenalpasti matlamat dan memberikan cadangan berkenaan dengan simpton, tindakan dan interaksi klien. Adlerians memberi penekanan kepada verbal dan nonverbal yang ditunjukkan oleh klien; Kaunselor bertujuan memasuki corak utama dalam kehidupan klien. Sekiranya klien merasakan diri mereka difahami dan diterima, ia memberi jalan yang mudah kepada klien untuk memberi fokus akan apakah yang ingin klien perolehi melalui proses terapi dan membina matlamat yang kukuh. Pada fasa ini, peranan kaunselor adalah memberi satu sudut perspektif yang luas kepada klien dalam membantu klien melihat dirinya dalam dunia yang berlainan.

 

Fasa Kedua : Meneroka Dinamika Individu
Fasa kedua dalam teknik Kaunseling Adler berorientasikan kepada dua bentuk temuduga (interview) : Temuduga subjektif dan Temuduga Objektif (Dreikurs, 1997).

         
Dalam temuduga subjektif, Kaunselor membantu klien untuk menceritakan masalah atau konflik yang dihadapi selengkap-lengkapnya. Proses ini dibantu dengan penggunaan meluas teknik pendengaran berempati (empathic listening) dan memberi maklum balas. Walau bagaimanapun, mendengar dengan aktif (active listening) tidak mencukupi. Temuduga subjekif ini perlulah disusuli dengan rasa ingin tahu, minat dan teruja. Secara amnya, temuduga subjektif yang baik adalah Kaunselor melayan klien seolah-olah klien amat expert dalam hidupnya sendiri, dengan membenarkan klien merasakan masalah atau konflik yang dihadapi didengar sepenuhnya oleh Kaunselor.

 
Temuduga subjektif perlulah mengekstrak kehidupan klien itu, membina hipotesis tentang apakah yang akan memberi kesan kepada klien, dan menentukan apakah perkara-perkara yang senantiasa difikirkan oleh klien dalam hidup mereka (Bitter et al. 1998, p.98). Pada akhiran temuduga ini, Kaunselor Adlerians akan bertanyakan soalah seperti ini kepada klien : “Adakah ada perkara yang lain, yang anda rasa saya perlu tahu agar saya lebih memahami anda dan masalah anda?”


Di akhiran temuduga subjektif juga, Kaunselor Adlerians kerap menanyakan soalan seperti ini : “Bagaimana kehidupan anda berubah, dan apakah perubahan anda sekiranya anda tidak menghadapi masalah ini?”. Adlerians menggunakan soalan ini untuk membantu dalam differential diagnosis. Sekiranya tiada perubahan terutamanya simptom fizikal, Adlerians menjangkakan klien menghadapi masalah organik yang memerlukan rujukan intervensi perubatan.

         
Temuduga Objektif bertujuan untuk mendapatkan informasi seperti berikut :

a. Bagaimanakan masalah ini bermula dalam hidup klien

b. Perkara-pekara lain yang bersangkut paut

c. Salasilah perubatan, termasuklah keadaan kesihatan semasa dan yang lepas

d. Salasilah sosial

e. Sebab mengapa klien memilih untuk berjumpa klien pada masa ini

f. Daya mendepani masalah atau tanggungjawab hidup

g. Penilaian gaya hidup


Mozdzierz dan rakan-rakan (1984 dalam Corey, 2005) menyifatkan Kaunselor adalah sebagai “lifestyle investigator” (penyiasat gaya hidup) pada fasa ini dalam proses intervensi. Menurut Adler dan Dreikurs, penilaian gaya hidup bermula dengan penyiasatan konstelasi keluarga klien dan salasilah zaman kanak-kanak klien (Powers & Griffith,1987; Shulman & Mosak, 1988 dalam Corey, 2005).


Kaunselor juga menginterpretasi memori awal klien dalam memahami klien dengan lebih mendalam lagi dengan mengambil kira keadaan sosial dan masyarakat di mana klien membesar.


Penilaian gaya hidup klien membantu dalam pembinaan naratif kehidupan klien secara holistik dan ia membantu dalam melihat bagaiman klien mendepani masalah atau krisis kehidupan. Sebagai contoh, Siti Mardiana hidup dalam persekitaran yang sangat kritikal, dan sekarang beliau percaya beliau perlu menjadi sempurna dalam serba serbi bagi mengelak kegagalan, proses penilaian akan memperlihatkan kehidupan yang agak ketat dan rigid kesan daripada kepercayaan yang beliau tanamkan dalam perspektif ini.


Konstelasi Keluarga
Adler melihat keluarga memainkan peranan yang penting dalam pembentukan personaliti individu. Adler mencadangkan melalui konstelasi keluarga, kita dapat melihat keunikan pandangan individu tersebut ke atas diri sendiri, orang lain dan kehidupan. Faktor-faktor seperti nilai dan budaya keluarga, pandangan peranan gender, dan hubungan interpersonal merupakan faktor yang memainkan peranan dalam perkembangan individu. Penilaian Adlerian amat memberatkan penerokaan konstelasi keluarga klien, termasuklah penilaian ke atas kondisi klien ketika kecil (amosfera keluarga), susun atur kelahiran, hubungan ibubapa dan nilai keluarga, dan budaya serta “extended family” klien.


Soalan-soalan seperti ini adalah biasa ditanya dalam meneroka klien :

Siapakah anak kesayangan dalam keluarga anda?
Apakah bentuk hubungan ibubapa anda dengan adik beradik anda?
Anak yang manakah yang paling suka akan ayah anda? Ibu anda?
Siapakah di antara adik beradik anda yang berlainan daripada anda? Dalam keadaan yang bagaimana?
Bagaimankah hubungan ibubapa anda? Apakah perkara yang sama-sama mereka suka?
Bagaimanakah ibubapa anda mendepani pertelingkahan? Apakah cara atau kaedah yang digunapakai dalam mendisiplinkan anak-anak?


Soalan-soalan ini memberi satu idea tentang jenis maklumat yang ingin dicari oleh Kaunselor. Soalan-soalan biasanya disesuaikan ke atas klien dengan matlamat mencungkil persepsi klien terhadap perkembangan diri dan orang lain, dan pengalaman lalu yang memberi kesan ke atas perkembangan klien.


Ingatan Kembali (Early Recollections)
Prosedur penilaian lain yang dipraktiskan oleh Adlerian adalah menyoal klien berhubung memori lama, termasuklah usia ketika itu, perkara yang difikirkan, dan emosi serta perasaan yang timbul kesan daripada ingatan terhadap memori itu.


Ingatan kembali memori akan memberi ruang kepada “cerita kehidupan kita”, kerana ia mewakilkan metafora pandangan semasa kita. Daripada siri ingatan kembali memori, ia akan memberi satu gambaran yang jelas tentang kesilapan yang pernah kita lakukan, perlakuan semasa, minat sosial, dan perlakuan masa depan. Penerokaan ingatan awal memori meliputi penemuan seperti bagaimana matlamat yang salah menjadi satu kesilapan dalam kehidupan kita dan nilai yang berterusan mengwujudkan permasalahan dalam kehidupan individu itu.


Dalam mendapatkan ingatan kembali memori klien, Kaunselor biasanya akan mengemukakan soalan-soalan seperti :
“ Saya ingin sekali mendengar kenangan lama anda. Cuba ingat kembali ketika anda kecil dan beritahu saya apakah yang telah berlaku ketika itu?”.  
Selepas mendapatkan setiap memori itu, Kaunselor akan bertanyakan soalan ini :
“Apakah perkara yang kerap kali difikirkan oleh anda? Sekiranya anda mengingati semula semua kenangan yang lalu dan dapat menghentikan sesuatu perkara, apakah yang akan berlaku?”


Kebiasaannya, 3 jenis memori dilihat sebagai tahap yang minimum dalam menilai bentuk perkembangan klien dan ia boleh menjangkau seribu memori.


Kaedah ini digunakan bagi tujuan-tujuan berikut :
- Penilaian terhadap keyakinan diri klien tehadap diri sendiri, orang lain, kehidupan dan etika
- Penilaian terhadap kedudukan hubungan klien terhadap sesi kaunseling dan hubungan kaunseling
- Keesahan bentuk penyelesaian krisis
- Penilaian ke atas kekuatan individu, aset dan idea

 
Prioriti Personaliti
Penilaian ke atas prioriti personaliti menjadi begitu penting sejak 2 dekad yang lalu dalam usaha memahami “interactional coping”. Psikologis dari Israel, Nira Kefir (1981), telah membentuk empat (4) jenis prioriti : Superioriti, control, comfort dan pleasing. Prioriti Personaliti adalah sama dengan apa yang dikatakan oleh Adler sebagai “safeguard tendencies”. Kefir memberikan 4 jenis bentuk perlakuan refleksi daripada prioriti-prioriti ini :
 
 • Individu menggunakan superioriti (signifikasi) : berusaha untuk tampak penting melalui kepimpinan atau pencapaian atau melalui apa jua keadaan yang boleh menunjukkan individu itu berpengaruh atau superior. Individu ini akan berusaha untuk mengelakkan kegagalan atau ketidaksempurnaan dalam hidup tetapi individu ini akan kerap mengadu mempunyai bebanan kerja yang lebih atau mempunyai tanggungjawab yang besar.
 •  
 • Individu yang mengawal (control) melihat kepada jaminan melawan kritikan atau cemuhan. Individu ini merasakan penting bagi mereka mengawal situasi agar mereka tidak dipandang rendah. Individu ini sanggup mengorbankan “social distance” (jarak sosial) dalam menggapai keadaan yang selamat (safety).
 •  
 • Individu yang mencari comfort (keselesaan) akan mengelak stress atau kesulitan dalam apa jua keadaan. Individu ini akan kerap kali menangguh dalam membuat keputusan atau penyelesaian masalah. Individu ini akan melakukan apa jua usaha dalam mengelak perkara yang boleh menyebabkan mereka merasa stress atau kesulitan. Kesan daripada sikap individu ini adalah produktiviti mereka rendah.
 •  
 • Individu yang melihat kepada “please” ingin mengelakkan diri daripada penolakkan dengan mencari pengesahan dan penerimaan. Atas kerana takut tidak diterima atau tidak disukai, individu ini berusaha keras dalam usaha untuk diterima oleh orang lain.
 •  
 • Menukar prioriti utama klien bukanlah tugas seorang Klien. Sebenarnya, ia bertujuan membolehkan klien mengenalpasti perasaan mereka kepada orang lain dan harga yang perlu mereka korbankan sekiranya mereka terus-terusan berpegang kepada prioriti mereka. Kefir (1981) menegaskan bahawa untuk meningkatkan self-awareness, kita mestilah mengetahui apakah prioriti dan kondisi kita untuk dilihat sebagai berpengaruh. Kita juga perlu melihat alternatif lain dalam memperolehi pengaruh dengan menggunakan perlakuan yang pelbagai.
 
Ringkasan Dan Intergrasi
Selepas maklumat kita perolehi daripada klien melalui temuduga subjektif dan objektif, maka ringkasan intergrasi akan dapat dibentuk. Ringkasan ini adalah pentunjuk kepada diri klien dan apakah yang dibincangkan dalam sesi kaunseling bersama klien dan kaunselor akan memperhalusi isi-isi permasalahan klien. Ringkasan Intergrasi ini memberi ruang kepada klien untuk membincangkan topik-topik yang lebih spesifik dalam penyelesaian ke atas konflik yang dihadapi.
 
  
Menurut Mosak (2000), analisa kesilapan asas biasa klien adalah satu perkara yang penting. Beliau percaya, gaya hidup bolehlah dilihat sebagai mitologi individu itu. Individu berkelakukan berasaskan kepada kepercayaan yang dipegang oleh mereka dan mereka sentiasa fikirkan kepercayaan itu adalah benar. Mosak menyenaraikan 5 kesilapan asas individu :
 • Overgeneralizations : “Tiada yang adil di dunia” ; “Jangan rapat sangat dengan orang, terutamanya perempuan, mereka akan kawal engkau kelak!”
 •  
 • False or impossible goals : “Aku mesti menggembirkan semua orang dan aku haruslah disayangi oleh semua orang” ; “Aku akan berusaha dalam apa jua harapan orang lain dan ia penting dalam hidup agar semua orang suka akan aku”
 •  
 • Misperceptions of life and life’s demad : “Hidup ini terlalu sukar bagi aku”
 •  
 • Minimization or denial of one’s basic worth : “Aku ini memang bodoh, jadi apa orang nak buat apa dengan aku?”; “aku tidak diperlukan oleh ibubapaku, jadi cara yang baik ialah aku berdiam diri aje”
 •  
 • Faulty values : “Aku mesti menjadi orang yang paling terbaik, tak kira siapa yang aku akan korbankan”
 
 
 
Fasa Ketiga : Penggalakkan Kefahaman Kendiri Dan Celik Akal
Adlerians percaya setiap perkara yang dilakukan oleh manusia mempunyai tujuan. Pemahaman kendiri wujud sekiranya tujuan yang tersembunyi dan matlamat perlakuan individu dalam keadaan sedar. Apabila Adlerians bercakap tentnag celik akal, ia dirujuk sebagai pemahaman tentang motivasi yang akan menjana kehidupan klien. Ia adalah sebagai satu kesedaran yang membantu pemahaman hubungan teraputik dan bertindak sebagai asas untuk perubahan.
  
 
Interpretasi pendedahan dan well-timed adalah teknik yang membantu proses memperoleh celik akal. Ia berfokuskan kepada perlakuan “here and now” dan meningkatnya ekspetasi dan jangkaan daripada ingatan atau niat klien itu. Interpretasi dan pendedahan Adlerian mengambil kira membina kesedaran klien tentang arah tujuan hidup, matlamat serta tujuan, logik peribadi dan bagaimana ia berfungsi dan perlakuan semasa klien.
 
  
Cadangan dan interpretasi Adlerian dilihat secara tentatif dalam bentuk perkongsian “open-ended” yang dapat diteroka dalam sesi Kaunseling. Kebanyakkan klien dalam keadaan yang berteka-teki atau cuba meneka dan klien kebiasaannya memulakan perbualan dengan : “Ia seolah-oleh seperti……”, “Bolehkah ia begitu….” ..atau “Macam inilah ia wujud dalam hidup saya…” Atas sebab interpretasi dilihat dalam manner yang seperti ini, klien adalah dilihat tidak mempertahankan diri mereka sendiri, dan klien adalah bebas untuk berbincang hatta berdebat dengan andaian dan pandangan klien. Melalui proses ini, klien akhirnya akan memahami motivasi diri sendiri, jalan yang manakah mereka akan usahakan dalam menyelesaikan masalah, dan apakah cara yang mereka boleh buat untuk memperbetulkan situasi berkenaan.
 
 
 
 
Fasa Keempat : Membantu Dengan “Reorientation”
Fasa yang terakhir dalam proses teraputik atau kaunseling dikenali sebagai fasa orientasi-tindakan (action-oriented) di mana menukar celik akal ke bentuk amalan. Fasa ini memfokuskan dalam membantu individu mencari alternatif yang baru dan lebih bersifat functional. Klien digalakkan dan dicabar untuk membina keberanian klien mendepani risiko dan membuat perubahan dalam kehidupan mereka.
 
  
Dalam sesetangah kes, perubahan sangat diperlukan dalam mendepani ketidakberanian atau ketakutan klien dan mendapatkan tempat bagi diri klien dalam hidup ini. Walaubagaimanapun, manusia hanya perlu di reoriented ke arah kehidupan yang lebih berguna dan bermakna. Kehidupan yang berguna adalah seperti mempunyai rasa kekitaan, dihargai, mempunyai minat untuk berinteraksi dengan orang lain dan kebajikan mereka, keberanian, penerimaan ketidaksempurnaan, keyakinan, rasa humor, sedia untuk memberi sumbangan, serta membina persahabatan.
 
 
Manakala kehidupan yang dipandang sebagai tidak berguna adalah seperti tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab, self-protection, atau bertindak menentang fitrah manusia. Individu yang seperti ini akan menjadi kurang berfungsi. Terapi Adlerian menentang kendiri pengurangan nilai, isolasi, dan meyerah kalah. Sebaliknya ia membantu klien memperoleh keyakinan, keberanian dan memangkin kekuatan dalam diri klien itu sendiri, kepada orang lain dan kehidupan. Dalam fasa ini galakan dan semangat merupakan elemen yang sangat penting.
 
  
Proses Memberi Galakkan
Memberi galakkan merupakan prosedur Adlerian yang tersendiri, dan ia adalah pusat kepada semua fasa dalam terapi dan kaunseling. Ia sangat penting terutama kepada klien yang telah mengubah kehidupannya. Galakkan bermaksud “membina keberanian atau kekuatan’’ (to build courage) (Bitter et al.1998). Keberanian atau kekuatan akan wujud sekiranya manusia sedar akan kemampuan mereka, di mana mereka merasakan diri mereka dipunyai dan tidak bersendirian. Selain itu, ia wujud apabila manusia merasakan mereka mempunyai harapan dan dapat melihat kemungkinan-kemungkinan yang baru untuk diri mereka dan kehidupan harian yang dilalui.
 
  
Adlerians percaya, ketiadaan galakkan adalah asas keadaan yang menghalang individu untuk berfungsi dan mereka melihat galakkan sebagai antidote. Adlerians mengaplikasikan pelbagai teknik perlakuan, kognitif dan eksperimen di dalam proses memberi galakkan dalam usaha membantu klien mengenalpasti dan melawan sikap rendah diri, memangkin pelbagai alternatif, dan menggunakan aset, kekuatan dan sumber (Ansbacher & Ansbacher, 1964; Dinkmeyer & Sperry,2002; Watts & Pietrzak, 2000; Watts & Shulman, 2003)
 
  
Memberi galakkan mempunyai pelbagai bentuk, bergantung kepada fasa proses kaunseling. Dalam fasa hubungan, galakkan adalah hasil daripada rasa hormat antara satu sama lain (Kaunseling-klien). Dalam fasa penilaian, klien diberi galakkan untuk mengenalpasti mereka adalah penghulu kepada kehidupan mereka sendiri, dan dapat membuat pelbagai pilihan berdasarkan kepada kefahaman yang baru. Manakala semasa fasa reorientation, galakkan wujud apabila kemungkinan-kemungkinan baru dimangkinkan dan apabila klien tahu dan pasti untuk mengambil langkah yang positif dan mengubah kehidupan mereka kepada keadaan yang lebih baik lagi.
 
 
Perubahan Dan Pencarian Kemungkinan Baru
Semasa fasa reorientation, klien membuat keputusan dan mengatur semula matlamat mereka. Klien diberi galakkan untuk bertindak sekiranya mereka mahu menjadi apa yang mereka fikirkan, di mana ia mencabar pandangan sikap kendiri yang terbatas. Komitmen merupakan kompenen penting dalam reorientation. Jika klien mengharapkan perubahan, mereka mestilah bersedia untuk membuat pelbagai tugas untuk diri mereka sendiri, dan membuat sesuatu yang spesifik tentang masalah yang dihadapi. Dalam fasa ini, klien menterjemah celik akal mereka yang baru kepada tindakan yang konkrit.
 
 
Fasa action-oriented adalah masa untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kaunselor dan klien akan memikirkan alternatif dan apakah akibat daripadanya, menilai bagaimana alternatif ini akan menepati matlamat klien dan menentukan tindakan spesifik. Kemungkinan baru dan alternatif yang terbaik yang dimangkin oleh klien, dan kaunselor hendaklah memberi galakkan dan sokongan kepada klien dalam proses fasa ini.
 
  
Membuat Perbezaan
Kaunselor Adlerians membuat perbezaan dalam kehidupan klien mereka. Perbezaan itu dimanifestasikan oleh perubahan dalam perlakuan dan sikap ataupun persepsi. Adlerians menggunakan pelbagai teknik dalam menggalakkan perubahan, sebahagian daripada teknik ini merupakan intervensi yang biasa dalam model teraputik yang lain. Teknik-teknik yang digunakan oleh Kaunselor adalah imediasi, humor, silence, paradoxical intention, bertindak seolah-olah, spitting in the client’s soup, catching oneself, teknik tekan butang, externalization, re-authoring, avoiding the traps, konfrantasi, use of stories and fables, analisa early recollection, komitmet dan task setting, memberi homework, dan terminating and summarizing (Carlson & Slavik, 1997; Dinkmeyer & Sperry,2000; Disque & Bitter, 1998; Mosak, 2000). Sebenarnya, Adlerians telah mencuba untuk mengaitkan teknik yang spesifik dalam masalah yang dirujuk kepada mereka. Dalam isu aplikasi teknik ini, Adlerians lebih bersifar praktis di mana mereka akan menggunakan teknik yang sesuai kepada klien sahaja.
 
  
Secara amnya, pengamal teori Adler memfokuskan kepada modifikasi motivasi yang menekankan kepada perubahan perlakuan dan menggalakkan klien untuk membuat perubahan holistik agar kehidupan klien lebih berguna. Semua intervensi Kaunseling merupakan usaha yang koperatif, dan membuat perubahan adalah bergantung kepada kemampuan kaunselor dalam mendapatkan kerjasama klien.
 

Tiada ulasan: